Toepassing: gespreksregistratiesysteem


Voor gezondheidscentrum De Schans in Nieuwegein hebben wij een gespreksregistratiesysteen ontwikkeld waarmee zij data uit hun telefooncentrale kunnen uitlezen en analyseren. Dit was nodig omdat de grote zorgverzekeraars eisen dat huisartsen kunnen aantonen dat 85% van de binnenkomende telefoongesprekken binnen 2 minuten worden beantwoord. Het gespreksregistratiesysteem dat door ons is ontwikkeld voldoet aan de voorwaarden van de verzekeraars. Daarnaast kunnen medewerkers van het gezondheidscentrum met dit softwaresysteem hun telefoonverkeer beter sturen en eventuele knelpunten oplossen.
Gezondheidscentrum de Schans