Gespreksregistratiesysteem: voor een beter inzicht in uw telefoonverkeer

Met het gespreksregistratiesysteem van Duivestein Software Solutions kan het telefoonverkeer binnen een organisatie beter worden gestuurd en kunnen knelpunten eerder worden opgelost!

Hoe werkt het gespreksregistratiesysteem?

Het systeem logt alle gesprekken die via de telefooncentrale worden gevoerd. Aan de hand van deze informatie kunnen overzichten worden gemaakt. Het is mogelijk om gedetailleerde rapporten te maken van een bepaalde dag, bepaalde uren op een dag, een week(deel), of maand(en), enzovoorts. Het is ook mogelijk om de gespreksdata die als basis dient voor de overzichten in te zien. Met een druk op de knop wordt het gewenste overzicht op het scherm getoond. Hierna kan het als pdf worden uitgeprint of als email worden verstuurd. Omdat het systeem via een webbrowser kan worden benaderd is het mogelijk om vanaf iedere PC binnen het netwerk van de organisatie rapporten te kunnen maken.

Voor wie is het gespreksregistratiesysteem bedoeld?

Het gespreksregistratiesysteem is bedoeld voor iedere organisatie voor wie telefonische bereikbaarheid en klanttevredenheid van het allergrootste belang zijn.

Het systeem is in het bijzonder geschikt voor gezondheidscentra en huisartspraktijken omdat het voldoet aan de kwaliteitseisen van grote verzekeraars.

Medewerkers van huisartspraktijken en gezondheidscentra kunnen hier de brochure downloaden.

Informatie aanvragen

* verplichte velden
applications-users

Bekijk voorbeelden


Dit bieden we ook:

Recept & Trace Gespreksregistratie Servicebonnen Filemaker Pro